The Boxer

The Boxer

בעבודה זו אני מתאגרף ומתאבק עם 100 קילו בצק. הבצק הינו חומר אורגני חי ונושם ומהווה פרטנר לפעולת ההתאבקות. לאחר מאבק ממושך התוצאה ברורה,ככל שאני חובט בו יותר אני מתעייף ונחלש ואילו הוא מתעצם ומתחזק.